Kurtyny powietrzne tworzą w otwartych drzwiach niewidzialną barierę chroniącą przed przedostawaniem się powietrza z zewnątrz
do ogrzewanych i klimatyzowanych pomieszczeń.


Kurtyna powietrza powoduje oszczędność energii około 80%, w związku z tym w bardzo krótkim czasie zwraca się koszt instalacji urządzenia.